Влахова, Гана

Email: hana.vlachova@unob.cz

Место работы: факультет военного руководства, Университет обороны Брно, Чешская Республика

Должность: заведующий учебного отдела

Учёная степень, учёное звание: доктор философии

Область научных интересов: меры по борьбе с терроризмом, защита жителей, транспорт, логистика

Важнейшие публикации:

VLACHOVÁ, Hana. MANPADS – Threat for Aviation Security. In: In 15. ročník mezinárodní konference Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, p. 0-0. ISBN 978-80-554-0201-7.

VLACHOVÁ, Hana. Agroterrorism and Its Effects on Economics. In: TRANSCOM 2009: 8th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Part 2. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, p. 171-174. ISBN 978-80-554-0040-2.

VLACHOVÁ, Hana. Metodologický přístup ke zvýšení bezpečnosti letiště. In: Nové přístupy k zabezpečení obrany: 6th PhD Students’ Conference. Brno: Univerzita obrany, 2011, s. 0-0. ISBN 9788072317752.