Категория: Authors

Beshkempirova Venera Kurbonovna

E-mail: beshkempirova@list.ru

Place of work: the Talas State University, Talas City, Kyrgyzstan

Present occupation: Senior Teacher, Faculty of Science and Pedagogy, the Talas State University, Republic of Kyrgyzstan

Main scientific research areas: General Pedagogy, Theory and methods of Chemistry and Natural Sciences teaching

 

The most important publications:

 1. Beshkempirova V. K. Self-study of the subject with the using the table ” B, B, B” by the teacher / V. K.Beshkempirova, Sh. Zh.Kurmankulov // Bulletin of the KNU named after Zh.Balasagyn. 2014. Special issue. 164–167 p.
 2. Beshkempirova V.K. Factors accounted in the organization of successful (quality) students’ education / V.K.Beshkempirova, Sh.Zh. Kurmankulov // Pedagogy and modernity. 2016. №1. 60–63 p.
 3. Beshkempirova V. K. Increasing student activity using the Bell-Lancaster method / V. K. Beshkempirova, Sh. Zh. Kurmankulov // National education. 2016. № 11-12.  9–15 p.
 4. Beshkempirova V. K. Study of educational material in self-administration/ Sh. Zh. Kurmankulov, V. K. Beshkempirova // Bulletin of the Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov. 2016. № 42. 119–122 p.

 

Tashtanbekova Tazagul Toktoraalievna

E-mail: sheken-55@mail.ru

Place of work: Kyrgyz-Uzbek University, Kyrgyzstan

Jobtitle:  Тeacher of the Department of Mathematics, physics and methods of teaching, Natural-pedagogical faculty of the Kyrgyz-Uzbek University, the Republic of Kyrgyzstan

Areas of scientific interest: Theory and methods of training and education (physics)

The most significant publications:

 1. Tashtanbekova Т. Т. Mektepterde innovatsialyk sabakty otuu tehnologiasynyn ozgocholuktoru. / Sh. Zh. Kurmankulov, Т.Т. Tashtanbekova // Izvestia Oshscogo tehnologicheskogo universiteta im. M.M. Adysheva. 2018. №1 S. 108−113.

Kurmankulov Shekerbek Zhanyshbaevich

E-mail: sheken-55@mail.ru

Place of work: Talas State University, Kyrgyzstan

Academic degree: Candidate of Technical Sciences, Doctor of Education

Academic status:  Associate Professor

State awards: Kyrgyz Republic Expert of  Public Education, Laureate of KR State Award in Science and Technology.

Jobtitle: Professor of Mathematics, Physics, and Information Science, Faculty of Science and Education at Talas State University, Kyrgyzstan.

Areas of scientific interest: General Pedagogy, Theory and teaching methodology of Physics and Natural Sciences

Postgraduate specialty: 13.00.02 – CIS Languages

The most significant publications:

 1. Kurmankulov Sh. Zh. Bilim bershhүsapatyn zhakshyrtuu kөp faktorluu process / Sh. Zh. Kurmankulov, Je. D. Dujshenov // Vestnik Kyrgyzskogo nacional’nogo universiteta im. Zh. Balasagyna. 2008. Serija 6. 56−62.
 2. Kurmankulov Sh. Zh. Fizika sabagyn byshyktoodo «Piramida» kartasyn tүzүү zhana any koldonuu usulu / Sh. Zh. Kurmankulov, G. S. Norzalieva // Nauka, obrazovanie, tehnika. 2009. № 1(1). S. 34b.
 3. Kurmankulov Sh. Zh. Fizikalyk zakondor zhөnүndөgү bilimdi byshyktoodogu «karta ojunu» zhana any koldonuu ykmasy // Vestnik KNU im. Zh. Balasagyna. 2010. № 6. S. 85−87.
 4. Kurmankulov Sh. Zh. Barktuu adis boluunun bүgүnkү zamanbap talaptary // Vestnik Issyk-Kul’skogo gosudarstvennogo universiteta im. K. Tynystanova. № 26. S. 46b.
 5. Kurmankulov Sh. Zh. Aktivdүү, interaktivdүү okutuu formalarynyn traektorijalyk ajyrmachylyktary // Jel agartuu. 2010. № 9-10. S. 48b.
 6. Kurmankulov Sh. Zh. Netradicionnaja forma kontrolja znanij po predmetam / Sh. Zh. Kurmankulov, A. M. Omurbekov // Vestnik Karagandinskogo universiteta «Bolashak». Kazakstan. Karaganda. 2010. № 3. S. 229-232.
 7. Kurmankulov Sh. Zh. Tabygij ilim predmetterin okutuuda «Insert» ykmasyn koldonuu өzgөchөlүgү // Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta im. I. Arabaeva. 2012. № 2. Serija: pedagogika i psihologija. S. 285−288b.
 8. Kurmankulov Sh. Zh. Үchtүk mozaikany fizikany okutuuda koldonuu // Vestnik Oshskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 2 Vypusk 3. S. 101−104.
 9. Kurmankulov Sh. Zh. PAMO – formulasyn fizikada koldonuu // Izvestija Kyrgyzskogo akademija obrazovanija. 2013. № 3. S. 115−118.
 10. Kurmankulov Sh. Zh. Fizika sabagyn өtүүdө FMOTCh strukturasyn koldonuu // Vestnik KNU im Zh. Balasagyna. 2014. Spec. vypusk. S. 87.
 11. Kurmankulov Sh. Zh. Mugalimdin (okutuuchunun) ijgiliktүү bilim berүү formulasy // Nauka i novye tehnologii. 2014. № 1. S. 219−222.
 12. Kurmankulov Sh. Zh. Okutuunu ujushturuu processinin okutuu tehnologijasyndagy rolu // Jel agartuu. 2014. № 3−4. S. 11−15 b.
 13. Kurmankulov Sh. Zh. Blumdun taksonomijasy zhana chektik takaluu problemasy // Izvestija Kyrgyzskogo akademija obrazovanija. 2014. № 31. S. 87−91.
 14. Kurmankulov Sh. Zh. Sistematika samostojatel’nogo poznavatel’nogo processa uchashhihsja // Vysshaja shkola Kazakstana. 2014. № 3. S. 243−249.
 15. Kurmankulov Sh. Zh. Taksonomija Bluma i problema zapredel’nogo tormozhenija / Sh. Zh. Kurmankulov, A. O. Kurmanalieva // Vysshaja shkola Kazahstana. 2014. № 3. S. 254−258.
 16. Kurmankulov Sh. Zh. Jeske tutuunu jeskertip sabak өtүүnүn jeffektivdүүlүgү [Tekst] / Sh. Zh. Kurmankulov, L. A. Sataeva // Jel agartuu. 2012. № 3−4. S. 76−82 b.
 17. Kurmankulov Sh. Zh. Sistematika osvoenija znanij uchenikami [Tekst] / Sh. Zh. Kurmankulov, L. A. Sataeva // Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. №2. 2016 . S.74-77.
 18. Kurmankulov Sh. Zh. Ne odnolinejnye puti organizacii tvorcheskoj raboty uchashhihsja v obshheobrazovatel’nyh shkolah Kyrgyzstana // Jelektronnyj zhurnal «Sovremennaja pedagogika». 2016. №1 // [Jelektronnyj resurs]. URL: http:// Pedagogika. snauka. ru/2016/01/6319 (data obrashhenija: 10.10.2018).
 19. Kurmankulov Sh. Zh. Ukreplenie znanij o zakonah fiziki s primeneniem igry “sbor kart” / Sh. Zh. Kurmankulov G. S. Norzalieva // Jelektronnyj zhurnal Sovremennaja pedagogika». 2016. № 2 // [Jelektronnyj resurs]. URL: Pedagogika.snauka.ru/2016/01/5361 (data obrashhenija: 10.10.2018).
 20. Kurmankulov Sh. Zh. Osobennosti jelementa obuchenija estestvenno-matematicheskih disciplin na osnove kompetentnosti / Sh. Zh. Kurmankulov, V. K. Beshkempirova // Pedagogika i sovremennost’ 2016. №1 (21). S.60-63 // [Jelektronnyj resurs]. URL: http://journal.tagcnm.ru (data obrashhenija: 10.10.2018).
 21. Kurmankulov Sh. Zh. Ne odnolinejnye puti organizacii tvorcheskoj raboty uchashhihsja v obshheobrazovatel’nyh shkolah Kyrgyzstana // Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2016. №1. S. 196-200.
 22. Kurmankulov Sh. Zh. Sochetanie parametrov uchitelja dlja uspeshnogo obuchenija uchenikov v sel’skih shkolah Kyrgyzstana / Sh. Zh. Kurmankulov, L. A. Sataeva. Moskva: Izd-vo «Institut strategicheskih issledovanij», «Pero», 2016. 192 s.

Volkov Andrei Konstantinovich

E-mail: andreivolkov9@mail.ru

Place of work:  Ulyanovsk Civil Aviation Institute, Ulyanovsk, Russia

Post: assistant, Chair of Aviation security support

Scientific major: aviation security, the research of a human factor, data mining.

Scientific supervisor

Gladkih Anatolij Afanas’evich

E-mail: nadejda_kazydoub@mail.ru

Place of work: Ulyanovsk Civil Aviation Institute, Ulyanovsk, Russia

Academic degree: Doctor of Engineering Sciences

Academic status:  Full professor

Post: professor, Chair of Aviation security support

Important publications:

1. Volkov An. K. Sovershenstvovanie organizacii professional’noj podgotovki operatorov dosmotra s primeneniem sistemy registracii dvizheniya glaz i metodov klasternogo i diskriminantnogo analiza [Tekst] / An. K. Volkov, V. V. Ionov // Nauchnyj vestnik MGTU GA. – Moskva: MGTU GA, 2018. – T. 21 (3). – S. 45–36.

2. Gladkih A. A. Ocenka razmernosti prostranstva kompetencij operatorov rentgenotelevizionnyh introskopov metodom glavnyh komponent [Tekst] / A. A. Gladkih, An. K. Volkov, Al. K. Volkov // Nauchnyj vestnik GosNII GA. – Moskva: GosNII GA, 2018. – №. 21 (332). – S. 82–

3. Zubkov B. V. Metodika optimizacii sostava kompleksa tekhnicheskih sredstv obespecheniya aviacionnoj bezopasnosti [Tekst] / B. V. Zubkov, A. K. Volkov, A. K Volkov // Nauchnyj vestnik MGTU GA. – Moskva: MGTU GA, 2016. – № 225 (3). – S. 105–111.

 

Zdrachuk Sergei Vladimirovich

E-mail: s-zdrachuk@mail.ru

 

Place of study: Irkutsk branch of the Federal State Budget Institution of Higher Professional Education “Moscow State Technical University of Civil Aviation” (MSTU CA), Irkutsk, Russia.

Status: student of Irkutsk Branch of Moscow State Technical University of Civil Aviation, MSTU GA

 

Garashchenko Liubov Vitalyevna

E-mail: glovevita@mail.ru

Place of work: Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Academic degree: Candidate of pedagogical sciences

Academic status:  Associate professor

Post: associate professor of the pedagogy chair, Pedagogical Institute

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  13.00.01 – General pedagogics, history of pedagogics and education

Scientific major: history of education development, socialization of the personality.

Important publications:

1. Garashchenko, L. V. Private educational institutions development in Irkutsk in the middle of the 19th – the beginning of the 20th centuries [Tekst] / L. V. Garashchenko // Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. – 2016. – № 1 (14). – S. 33–37.

2. Garashchenko, L. V. The organization of out-of-class work at private schools of Irkutsk in the middle of the 19th – the beginning of the 20th centuries [Tekst] / L. V. Garashchenko // Baltic Humanitarian Journal. – 2016. – Vol. 5, №  2 (15). S 137–141.

3. Garashchenko, L. V. Participation of pupils of private and state schools of Irkutsk in charity in the first decade of the XX century: experience of the patriotic education organization [Tekst] / L. V. Garashchenko // European Social Science Journal. – 2017. – № 4. – S. 362–370.

4. Garashchenko, L. V. Private national schools in Irkutsk (mid XIX – early XX centuries) [Tekst] / L. V. Garashchenko // Pedagogical Review. – 2018. – № 4 (22). – S. 187–196.

San’ko Andrej Anatol’evich

E-mail: min.777.144@mail.ru

Place of work: Educational establishment “Belarusian State Academy of Aviation”, Minsk, Republic of Belarus.

Degree, academic title: Candidate of Technical Sciences

Position: Professor of the Department of Aircraft and Aviation Equipment.

Specialty in the nomenclature of specialties of scientific workers (code VAK): 20.02.17 – operation and restoration of weapons and military equipment, technical support.

The main directions of scientific research:Research in the field of technical diagnostics and technical operation of aviation systems.

The most important publications:

1. San’ko A. A. Ocenka tehnicheskogo sostojanija mehanicheskih sistem vertoleta na osnove nejronnyh setej / A. A. San’ko, V. R. Vashkevich // Vestn. Voen. akad. Resp. Belarus’. Minsk: VARB, 2007. №4. S.27-35.

2. San’ko A. A. Analiz jeffektivnosti metodov trendovogo kontrolja i prognozirovanija tehnicheskogo sostojanija turbokompressora gazoturbinnogo dvigatelja vertoleta po dannym vibroizmerenij. / A. A. San’ko, A. A. Shejnikov, S. N. Romanenok // Vestn. Voen. akad. Resp. Belarus’. Minsk: VARB, 2014. №2/43. S.145-150.

3. San’ko A. A. Algoritm bezuslovnoj optimizacii sistem tehnicheskogo obsluzhivanija s nalichiem skrytyh otkazov i neispravnostej, i s uchetom zatrat na provedenie reglamentnyh rabot i remonta. / A. A. San’ko, V. I. Kardakov, R. R. Kaljakin// Vestn. Voen. akad. Resp. Belarus’. Minsk: VARB, 2017. №3/56. S.41-48.

4. San’ko A. A. Algoritm ispol’zovanija simpleks metoda dlja optimizacii processa tehnicheskoj jekspluatacii slozhnoj aviacionnoj sistemy na primere aviacionnogo oborudovanija BLA / A. A. San’ko, K. E. Rogachevskij, A. V. Shejnikov // Aktual’nye  problemy  sovremennoj  nauki: sbornik statej HI Mezhdunarodnoj  nauchnoj  konferencii (g.  Aktobe, 19 maja 2017 g.): Aktobe: izd-vo Print-A, 2017. C. 214-217.

5. San’ko A. A. Metodika raspoznavanija narushenij normal’noj raboty aviacionnogo dvigatelja po ego parametram i parametram nesushhego vinta s ispol’zovaniem regressionnogo analiza / A. A. San’ko, A. A. Shejnikov, S. N. Romanenok // Vestn. Voen. akad. Resp. Belarus’. Minsk: VARB, 2018. № 2(59). S.40-47.

« Older Entries