Efremov Nikolai Nikolaevich

E-mail: nik.efrem50@mail.ru

Place of work: Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia

Academic degree: Doctor of Philology

Post: chief researcher

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): the Yakut language, languages of the peoples of the Russian Federation, 10.02.02.

Scientific major: syntax, functional grammar, lexicography  

Important publications:
  1. Efremov N.N. Polipredikativnye konstrukcii s prostranstvennym znacheniem v jakutskom jazyke// Sibirskij filologicheskij zhurnal. 2015. №2. S. 27-35.
  2. Efremov N.N. Funkcional’no-semanticheskaja kategorija obuslovlennosti v jakutskom jazyke: prichinno-sledstvennye i ustupitel’nye otnoshenija (v sopostavlenii s kazahskim i altajskim jazykami // Severo-Vostochnyj gumanitarnyj vestnik. 2015. №4. S. 75-81.