Vdovina Svetlana Borisovna

Email: vdovinasb@mail.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education “Nizhny Novgorod State Tehnical University named after  R. E. Alekseev”, Nizhny Novgorod, Russia

Jobtitle: Senior lecturer, Chair of Innovative Management, Institute of Economics and Management

Areas of scientific interest: individualized education: problems and perspectives

The most significant publications:
  1. Vdovina S.B. Logisticheskie sistemy innovacionnogo predprijatija: monografija / S. B. Vdovina, A. N. Zajcev. Nizhnij Novgorod: Tipografija NGTU, 2013. 167 s.
  2. Vdovina S. B. Metodologicheskie osnovy proektirovanija i upravlenija integrirovannymi cepjami postavok / S. B. Vdovina, I. S. Trufanova // Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. R. E. Alekseeva. Nauchnyj zhurnal. Nizhnij Novgorod: Tipografija NGTU, 2014. № 2 (104). S. 249−256.