Varnavskaia Elena Vladimirovna

Email: mailvev@mail.ru

Place of work: Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia

Academic degree: Candidate of Philological Sciences

Post:  Senior Lecturer of Department of Foreign Languages.

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.05 – Romance languages

Scientific major: linguistics, terminology, discourse.

Important publications:

  1. Varnavskaja E. V. Imena sobstvennye v medicinskoj terminologii ispanskogo i russkogo jazykov / E.V. Varnavskaja // Nauchnyj Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel’nogo universiteta. Serija: Sovremennye lingvisticheskie i metodiko-didakticheskie issledovanija. Vypusk № 1(11). Voronezh, 2009. S. 85—94.
  2. Varnavskaja E. V. Latyn’ i Internet-tehnologii / E. V. Varnavskaja // Aktual’nye problemy sovremennoj nauki i obrazovanija. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ul’janovsk: UlGU, 2010. S. 231–234.