Ustinov Vladimir Valentinovich

e-mail: Ustinov_1956@mail.ru

Place of work: Irkutsk Branch of Moscow State Technical University of Civil Aviation, Irkutsk, Russia

Post: senior lecturer of the Department of aviation electrical systems and flight and navigation systems

Scientific major: assessment of the quality of aircraft piloting equipment by pilots, assessment of the level of training of flight personnel, planning of flight crew training, methods for calculating reliability indicators, planning of technological processes

Important publications:

  1. Kashkovskij V. V. Metodika ob#ektivnoj ocenki professional’noj podgotovlennosti letnogo sostava manevrennyh samoletov / V. V. Kashkovskij, V. V. Ustinov // Nauchnyj vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta grazhdanskoj aviacii. № 187. S. 161-163.
  2. Kashkovskij V. V. Sistema diagnostirovanija i kontrolja prochnostnyh svojstv kryla vozdushnogo sudna / V. V. Kashkovskij, V. V. Ustinov // Nauchnyj vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta grazhdanskoj aviacii. 2011. № 172. S. 171-177.