Trubina Zoya Igorevna

Email: zoek@mail.ru

Place of work: Nizhny Tagil State Social and Pedagogical Institute (Branch of the Russian State Vocational Pedagogical University (Ekaterinburg), Nizhny Tagil, Russia

Post: аssistant Professor of Foreign languages, Theory and Methods of Teaching Department

Academic degree: Ph.D. in Pedagogic Sciences

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 13.00.01 – General pedagogics, history of pedagogics and education

Scientific major: Pedagogical hermeneutics, professional behavior of teachers

Important publications:
  1. Aksiologicheskie komponenty professional’nogo povedenija uchitelja // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. Nauchnoe izdanie FGBOU VPO «Ural’skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet». – Ekaterinburg, 2014. – №5. – S. 41-45.
  2. Pedagogicheskaja interpretacija teksta kak sredstvo formirovanija cennostnogo otnoshenija k professional’nomu povedeniju u budushhih uchitelej (monografija). Jelektr. dan. (52 Mb) – Nizhnij Tagil: Nizhnetagil’skaja gosudarstvennaja social’no-pedagogicheskaja akademija, 2013. – 1 jel. opt. disk. Svidetel’stvo o registracii jelektronnogo resursa № 19170 ot 13.05.2013.