Stepuk Tatiana Dmitrievna

Email: tatyana_stepuk@rambler.ru

Place of study: Federal state budgetary educational institution of higher education “Irkutsk State University”, Irkutsk

Status: 4th year student

Bachelors nomenclature: 03.03.02 – physics, section: “Condensed matter physics”

Scientific major: physics of x-ray fluorescence

Important publications:

  1. Stepuk T. D. Ocenka dopustimogo predela neodnorodnosti smyvov s maslofil’tra aviacionnyh dvigatelej // Vestnik Irkutskogo universiteta / FGBOU VPO «IGU»; [redkol.: O. A. Jedel’shtejn, G. V. Logunova]. – Irkutsk: Izd-vo IGU, 2015. – Vyp. 18. – S. 327–331.
  2. Pavlinskij G. V. Rentgenofluorescentnyj kontrol’ neodnorodnosti osadkov otrabotannogo masla aviacionnyh dvigatelej / G. V. Pavlinskij, L. I. Vladimirova, V. G. Drokov, T. D. Stepuk // Zavodskaja laboratorija. Diagnostika materialov, 2016. – № 2. – Tom 82. – S. 40–42.