Murashova Irina Yurevna

E-mail: irinangarsk@yandex.ru

Place of work: Irkutsk State University. Department of Pedagogics. Irkutsk, Russia.

Academic degree: Candidate of Psychological Sciences

Jobtitle: Associate professor. Chair of the complex correction of disturbances of child development

Areas of scientific interest: Special Psychology. Logo Psychology

Postgraduate specialty: 19.00.10 – Correctional Psychology

The most significant publications:
  1. Nodelman V.I., Murashova I.Ju. Sovershenstvovanie polimodal’nogo vosprijatija u starshih doshkol’nikov s obshhim nedorazvitiem rechi v processe logopedicheskoj korrekcii // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2011. № 2. S. 269-274. (in Russ.)
  2. Nodelman V.I., Murashova I.Ju. Osobennosti struktury polimodal’nogo vosprijatija u doshkol’nikov s nedostatkami rechi  i ih uchet v korrekcionno-razvivajushhej rabote // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2010. №5. S. 382-394. (in Russ.)
  3. Nodelman V.I., Murashova I.Ju. Osobennosti individual’noj struktury  polimodal’nogo vosprijatija starshih doshkol’nikov // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. 2013. № 2. S. 213-217. (in Russ.)