Kryzhanovskaya Elena Stanislavovna

E-mail: elena.kryjanowskaya@yandex.ru

Place of work: Irkutsk College Of Automobile Transport and Road Construction, Irkutsk, Russia

Academic degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Job title: Deputy Director for studies and pedagogical work

Postgraduate specialty: 13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

The most significant publications:

  1. Kryzhanovskaja E.S. Upravlenie kachestvom obrazovanija v pedagogicheskom kolledzhe: ot teorii k prakticheskim podhodam / Kryzhanovskaja E. S., Pazjukova M.A. // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2006. №2. S. 193-199.
  2. Kryzhanovskaja E. S. Prakticheskij analiz zhiznetvorchestva lichnosti studentov pedagogicheskogo kolledzha / Kryzhanovskaja E.S., Fedotova E. L. // Vestnik Vostochno-Sibirskoj gosudarstvennoj akademii obrazovanija. 2002. №3. S. 24-29.
  3. Kryzhanovskaja E.S Kul’turosoobraznaja sreda kak osnova postroenija obuchenija, orientirovannogo na zhiznetvorchestvo lichnosti // Vestnik Vostochno-Sibirskoj gosudarstvennoj akademii obrazovanija. 2002. №3. S. 69-73.