Kravchenko Nina Vladimirovna

e-mail: ninakravch@mail.ru

Place of work: Private Educational Institution «English School», Rostov-on-Don, Russia

Post: English teacher

Place of study: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Don State Technical University», Rostov-on-Don, Russia

Status: 5th year full-time student majoring in Translation Studies at Don State Technical University

Scientific major: eponyms, pragmalinguistics

Important publications:

  1. Kravchenko N. V., Ostrikova G. N. Osobennosti obrazovanija i struktury geologicheskih jeponimov [Tekst] / N. V. Kravchenko, G. N. Ostrikova // NOVAJa NAUKA KAK REZUL”TAT INNOVACIONNOGO RAZVITIJa OBShhESTVA sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: v 17 chastjah. 2017. S. 14−17.
  2. Kravchenko N. V. Pragmastilisticheskij analiz publichnoj rechi [Tekst] / N. V. Kravchenko // Put’ v nauku. Materialy Vserossijskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchjonyh. 2016. S. 700–703.