Knyazev Aleksandr Alekseevich

E-mail: lodka161@ya.ru

Place of work: Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia

Academic degree, academic status: Candidate of Pedagogical Sciences, Professor

Post: Director of the Institute of physical culture and sports in Don State Technical University

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 13.00.04 – Theory and methodology of physical education, sports training, health-improving and adaptive physical culture

Scientific major: sports and recreation technologies, physical education, sports ethics, sports gymnastics, media education

Important publications:

  1. Pozhidaev S. N. Razrabotka gimnasticheskih sportivno-ozdorovitel’nyh tehnologij / S. N. Pozhidaev, A. A. Knjazev, G. I. Smol’ja-nov // V sbornike: Fizicheskaja kul’tura, sport i turizm Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem molodyh uchenyh. 2016. S. 23−26.
  2. Pozhidaev S. N. K voprosu ob ocenke gibkosti devochek v sportivno-ozdorovitel’noj gimnastike / S. N. Pozhidaev, A. A. Knjazev, I. L. Pozhidaeva // Fizicheskoe vospitanie i sportivnaja trenirovka. 2015. № 4 (14). S. 44−50.
  3. Knjazev A. A. Osnovnye napravlenija reformirovanija mediaobrazovanija v CCCR 1950−1960-h godov // Mediaobrazovanie. 2013. № 4. S. 14−18.

Сохранить

Сохранить