Goloborodko Andrey Jurievich

E-mail: goloborodko2009@mail.ru

Place of work: Anton Chekhov Taganrog Institute (branch of Rostov State University of Economics), Taganrog, Russia

Academic degree: doctor of political sciences, Candidate of Philology

Postgraduate specialty: associate professor

Job title: director of institute

Areas of scientific interest:  cultural policy, national security, cognitive linguistics, soft power

The most significant publications:

  1. Goloborod’ko A. Ju. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: uchebnoe po-sobie dlja bakalavriata i magistratury / A. Ju. Goloborod’ko, Ja. V. Kozhen-ko, P. V. Pashkovskij; pod red. Ja. V. Kozhenko. Ufa, 2017. 121 s.
  2. Goloborod’ko A. Ju. Jekologicheskij instrumentarij v sisteme poli-ticheskogo upravlenija sovremennoj Rossii / A. Ju. Goloborod’ko, A. V. Po-nedelkov, O. N. Slobotchikov //V sbornike: Zashhita okruzhajushhej sredy kak faktor social’no-jekonomicheskogo razvitija territorij municipal’nyh ob-razovanij: opyt i problemy Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. 2017. S. 235−242.
  3. Al’bekov A. U. Proektirovanie obrazovatel’noj mediasredy vuza / A. U. Al’bekov, N. G. Vovchenko, A. Ju. Goloborod’ko, I. A. Stecenko, S. S. Kamyshanskaja // Mediaobrazovanie. 2017. № 2. S. 86−95.
  4. Goloborod’ko A. Ju. Sociokul’turnye osobennosti jazyka vrazhdy i jekstremizma v srede rossijskoj molodezhi A. Ju. Goloborod’ko, A. T. La-tysheva, S. I. Samygin // Gumanitarnye, social’no-jekonomicheskie i obshhe-stvennye nauki. 2017. № 1. S. 34−37.
  5. Goloborod’ko A. Ju. Gosudarstvennaja kul’turnaja politika v kontek-ste ukreplenija nacional’noj bezopasnosti sovremennoj Rossii: ot sushh-nostnyh smyslov k prioritetnym napravlenijam // Vlast’. 2016. № 2. S. 112−118.
  6. Goloborod’ko A. Ju. Kul’tura, indentichnost’, nacional’naja bezopas-nost’: prostranstvo vzaimodejstvija v kontekste gosudarstvennoj kul’tur-noj politiki // V sbornike: Sovremennye tendencii razvitija nauki i pro-izvodstva. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Zapadno-Sibirskij nauchnyj centr; FGBOU VPO Kuzbasskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet imeni T. F. Gorbacheva. 2016. S. 45−51.
  7. Goloborod’ko A. Ju. Lingvokul’turologicheskoe izmerenie gosudar-stvennoj kul’turnoj politiki: ot teksta kul’tury k diskursu «mjagkoj si-ly» // Gumanitarnye, social’no-jekonomicheskie i obshhestvennye nauki. 2015. № 6. S. 196−203.
  8. Goloborod’ko A. Ju. Osnovy gosudarstvennoj kul’turnoj politiki kak semioticheskij kod v smyslovom prostranstve sovremennogo politiche-skogo diskursa // Vestnik Povolzhskoj akademii gosudarstvennoj sluzhby, 2015. № 48. S. 1−37.