Dubnyakova Oxana Alekseevna

E-mail: dubnyakovaoa@mgpu.ru

Place of work: State Autonomous Educational Establishment of Higher Professional Education «Moscow Municipal Pedagogical University», Moscow, Russia

Academic degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status:  Associate Professor

Post: Associate Professor of Romance Philology department of Institute of Foreign Languages

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.05 – Romance languages

Scientific major: linguistics, literary studies.

 

Important publications:

  1. Dubnyakova O. A., Raiskina V. A., Morfosintaksicheskie tipy’ nominatsii tsiklicheskogo personazhnogo litsa (na materiale romana «Queste del Saint Graal») // Vestnik Moskovskogo Gorodskogo Pedagogicheskogo Universitetа. Seriya «Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoye obrazovaniye» / gl. red. А.V. Shcepilova. – М.: MCPU, 2017. – №  4(28). – S. 50−55.
  2. Dubnyakova О. А., Yumakulova L. SH. Obraz Rossii v memuarakh ZH. de Stal’ «Desyat’ let v izgnanii» (k 200-letiyu so dnya smerti avtora) // Aktual’nyye problemy filologii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov. 2017. T. 11. S. 47–50.
  3. Dubnyakova О. А., Yumakulova L. SH. Modeli konstruirovaniya obraza Rossii vo frantsuzskoy proze 19 veka: memuary ZH. de Stal’ «Desyat’ let v izgna-nii» // Filologicheskiy aspekt. 2018. № 5 (37). S. 121–126.
  4. Teleshova R. I., Dubnyakova О. А. Dialog Frantsiya i Rossiya vo frantsuzskoy literature [Текст] // Vestnik Novosibirskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet. – 2017. – № 4. – S. 223–237.