Babayan Anzhela Vladislavovna

E-mail: baanwl@mail.ru

Place of work: Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russia

Academic degree: Doctor of Pedagogic Sciences

Academic status: Professor of the Department of Pedagogy

Position: Professor of the Department of Creative and Innovative  Management and Law

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  13.00.01 – general pedagogy, history of pedagogy and education

Scientific major: theory and history of Russian education, theory and practice of social and cultural activities

Important publications:

  1. Babayan A. V. Koncepciya nravstvennogo vospitaniya K.Gyuncburga / A.V. Babayan // European Social Science Journal. 2016. №1. S. 142-151.
  2. Babayan A. V. Teoriya nravstvennogo vospitaniya Z. K. Stolicy (konec HIH – nachalo HKH veka) / A. V. Babayan // Nauchno-metodicheskij zhurnal Koncept. 2016. №15. S. 2351-2355.
  3. Babayan A. V. Sem’ya v teorii nravstvennogo vospitaniya I.A.Il’ina / A.V. Babayan // European Social science Journal. 2016. №7. S. 91-95.
  4. Babayan A. V., Korzhevskaya E. N. Improvizaciya kak komponent pedagogicheskoj tekhniki / A. V. Babayan, E. N. Korzhevskaya // Sibirskij uchitel’. 2017. №3 (112). S. 64-67.
  5. Babayan A. V. Organizaciya vneauditornoj deyatel’nosti i dosuga uchashchihsya dorevolyucionnoj shkoly (vtoraya polovina HIH – nachalo HKH vv.) / A.V. Babayan // European Social science Journal. 2017. №1. S. 277-280.
  6. Social’no-kul’turnaya deyatel’nost’: teoreticheskie i tekhnologicheskie osnovy: kollektivnaya monografiya / Pod red. E.V. Efimovoj, A.V. Babayan. Pyatigorsk: PGU, 2019. 199 s.