Специфика укрепления груза в рамках экстренного снабжения

УДК 629.118 ББК 39

Влковскы М.Беднарж К.

В статье рассмотрены особенности укрепления груза при экстренном снабжении в кризисных ситуациях. Особое значение придается таким кризисным ситуациям, в которых транспортная инфраструктура для экстренного снабжения ограничена. Описаны возможные проблемы, которые могут возникнуть при транспортировке предметов первой необходимости в зону такой кризисной ситуации. Дана статистическая оценка транспортного эксперимента, который был реализован на асфальтированной дороге (шоссе) и на грунтовой дороге, и на её основе представлены соответствующие рекомендации в отношении укрепления груза.

Ключевые слова: укрепление груза, силы инерции, коэффициенты ускорения, предметы первой необходимости, транспортный эксперимент.

SPECIFIKA UPEVŇOVÁNÍ NÁKLADU V RÁMCI NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ

Článek řeší zvláštnosti upevnění nákladu v krizových situacích během procesu nouzového zásobování. Důraz je položen na krizové situace, kdy je pro účely nouzového zásobování k dispozici omezená dopravní infrastruktura. V uvedených podmínkách lze předpokládat problémy v přepravě nouzových zásob do prostoru krizové situace a v rámci ní. Na základě statistického vyhodnocení přepravního experimentu, který byl proveden na silnici (dálnici), resp. na nezpevněné komunikaci (terénu), jsou předloženy doporučení ve vztahu k upevnění nákladu.

Klíčová slova: upevnění nákladu; setrvačné síly; koeficienty zrychlení; nouzové zásobování; přepravní experiment.

Скачать (319,9 kB)