Обеспечение сохранности груза в военных грузовиках – транспортный эксперимент

УДК 629.118 ББК 39.0

Влковскы М., Влахова Г.

В статье представлены результаты эксперимента, проведенного на военных грузовиках, и его интерпретация.

С помощью эксперимента определяли размеры сил инерции на выбранном участке дороги (дороги II-го или I-го класса) в Чешской Республике, с точки зрения обеспечения сохранности груза во время транспортировки.

В статье также говорится о важности знания сил инерции для выбора застежки и способа крепления, о преимуществах и недостатках использования коэффициентов ускорения, находящихся в технических нормах.

Ключевые слова: транспортный эксперимент, обеспечение сохранности груза, силы инерции, коэффициенты ускорения.

Скачать (358,6 kB)

M. Vlkovský, H. Vlachová

Brno

UPEVŇOVÁNÍ NÁKLADU NA VOJENSKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDLECH – PŘEPRAVNÍ EXPERIMENT

Článek předkládá výsledky provedeného přepravního experimentu a jejich interpretaci. Předmětem přepravního experimentu je zjištění velikostí setrvačných sil na vybraném úseku běžné komunikace (silnice II., resp. I. třídy) v České republice s ohledem na upevnění nákladu při přepravě. Článek dále rozebírá význam znalosti setrvačných sil pro volbu upevňovacího prostředku a způsobu upevnění a výhody, resp. nevýhody využití normativně stanových hodnot koeficientů zrychlení.

Klíčová slova: přepravní experiment; zajištění nákladu; setrvačné síly; koeficienty zrychlení.